Địt vào lồn cô em họ hàng xa

Từ thời đi học tôi quan sát em ấy rất lâu rồi, dù biết được rằng em có họ hàng xa với tôi. Thế nhưng tình cảm đâu phải thứ muốn bỏ là bỏ được vậy nên đến mãi bây giờ khi tôi đã ra trường được năm năm rồi nhưng mà những hình ảnh về em ấy vẫn chưa một lần nào mờ nhạt đi. Đó chính là tình cảm tự sâu bên trong trái tim này của tôi, không hiểu do duyên trời hay gì nhưng tôi đã vô tình đi qua một người. Tôi có thể chắc chắn đó là em nhưng vì quá nhiều người tôi đã để lạc mất em. Lúc ấy tim tôi đập rất nhanh vì đó là người duy nhất mà tôi yêu đơn phương tắm năm trời. Nhưng ông trời không phụ lòng người sau bao nhiêu nỗ lực chúng tôi đã là của nhau.