Đỉnh cao của tình dục lứa tuổi học sinh

Không biết từ khi nào thế nhưng tôi đã phải nắng em ấy mất rồi, chỉ muốn được bên em ấy mà thôi. Mỗi ngày đi học tôi chỉ muốn được ở gần em mà thôi, thế nhưng tình cảm này của tôi cảm thấy dường như em không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi. Thế nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc được, tôi đã theo đuổi em từ những năm đầu rồi. Nghĩ đến vẫn thế rất tuyệt vì đã có một người khiến tôi như vậy. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi thì rất có thể em sẽ xiêu lòng mà thôi và quả nhiên những gì tôi nghĩ đã đúng.